top of page

Tjänster

Vi erbjuder ett stort antal tjänster för alla dina behov

Kom ihåg att vi alltid utför gratis utvärderingsbesök

Trädfällning

Trädfällning är en konst och vetenskap som kräver expertkunskaper för att utföra säkert och effektivt. På T.Pada Ab Oy, specialiserar vi oss på professionell trädfällning, där vi kombinerar avancerad teknik med djupgående förståelse för trädens biologi. Vi tar oss an varje projekt med största omsorg, för att säkerställa att arbetet utförs med minimal risk för både människor och omgivning. Vår erfarenhet sträcker sig från enkla beskärningar till komplexa fällningar i utmanande miljöer. Vi är engagerade i att bevara naturens skönhet samtidigt som vi upprätthåller säkerheten och integriteten i de områden vi arbetar. Vårt mål är att leverera utomordentliga tjänster som överträffar våra kunders  förväntningar.

trädfällning på tomt
Trädfällning
problem trädfällning

Problem trädfällning

Problem med trädfällning kan uppstå i komplexa miljöer där trädens placering och storlek utgör risker för både egendom och människor. På T.Pada Ab Oy, hanterar vi dessa utmaningar med expertis och precision. Vår metodik kombinerar avancerade tekniker och säkerhetsprotokoll för att säkerställa att varje fällning sker kontrollerat och effektivt. Vårt engagemang ligger i att lösa dessa problem på ett sätt som minimerar risk och påverkan.

Problem trädfällning

Risarbeten

Risarbeten är en viktig del av trädfällningsprocessen, där hanteringen av nedfallna grenar och löv kräver noggrannhet och effektivitet. Vi ser till att allt ris avlägsnas från platsen snabbt och säkert, vilket lämnar området rent och snyggt. Vårt fokus ligger på att erbjuda en komplett service som inte bara tar hand om fällningen utan även efterarbetet, för att säkerställa våra kunders fulla nöjdhet.

risarbeten med maskin
Risarbeten
Tomas Pada trädfällare

Gratis utvärderingsbesök

På T.Pada Ab Oy förstår vi vikten av noggrann planering och bedömning inför varje projekt. Därför erbjuder vi gratis utvärderingsbesök för att säkerställa att vi fullt ut förstår våra kunders behov och de specifika förutsättningarna för varje uppdrag. Under dessa besök bedömer våra erfarna trädfällare situationen på plats, diskuterar möjliga lösningar och ger en tydlig översikt över den föreslagna arbetsplanen. Detta tillvägagångssätt garanterar att vi kan erbjuda skräddarsydda lösningar som matchar exakt vad du behöver, samtidigt som det ger oss möjligheten att genomföra arbetet på det mest effektiva och säkra sättet. Vårt mål är att ge våra kunder sinnesro och förtroende inför varje projekt vi tar oss an.

Gratis utvärderingsbesök

Jobb på höga höjder

Jobb på höga höjder innebär utmaningar och kräver specialiserad kompetens för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. På T.Pada Ab Oy, har vi omfattande erfarenhet och expertis i att utföra arbete på höga höjder, från trädfällning till beskärning och underhåll av träd i svåråtkomliga områden. Vårt team använder sig av de senaste säkerhetsteknikerna och utrustningen för att minimera riskerna och garantera högsta möjliga säkerhetsstandarder. Vi är engagerade i att leverera kvalitetsarbete som uppfyller våra kunders behov och överträffar deras förväntningar, samtidigt som vi skyddar både personal och egendom.

Problem trädfällning på hög höjd
jobb på höga höjder
Snöskottning från tak

Snöskottning från tak

Snöskottning från tak är en kritisk tjänst under vintermånaderna, särskilt i Österbotten. På T.Pada Ab Oy, erbjuder vi professionell snöskottning för att förhindra skador på byggnader orsakade av tung snöansamling. 

Snöskottning

Dykarbeten

På T.Pada Ab Oy fokuserar vi på mindre dykuppdrag, som att bärga föremål som hamnat under isen. Vårt team av certifierade dykare använder den senaste utrustningen och följer strikta säkerhetsrutiner för att arbeta säkert och effektivt under vatten. Vi hanterar varje uppdrag med hög kompetens.

Dykarbete för att bärga föremål
Dykarbeten
Utomhusmiljöer
Risarbete utomhus

 Utomhusmiljöer

Hos T.Pada Ab Oy är vi specialister på att skapa säkra och välskötta utomhusmiljöer genom professionell trädfällning och höghöjdsarbete. Vår expertis säkerställer att dina träd hanteras med omsorg och precision, vilket bidrar till både skönhet och funktionalitet i din trädgård eller grönområde. Vi fokuserar på att erbjuda anpassade lösningar som möter dina specifika behov, och vår strävan är att göra varje utomhusutrymme till en plats där natur och estetik går hand i hand. Låt oss hjälpa dig att uppnå en perfekt balans i din utomhusmiljö.

Kom ihåg att du kan vara berättigad till hushållsavdrag!

Tänk på att du kan ha rätt till hushållsavdrag för att ta bort träd som orsakar problem nära byggnader.

bottom of page